• Spolek vznikl před Vánoci v roce 2002, ale již předtím, v srpnu vydal Zdeněk Dudka Malý Almanach básníků, malířů, hudebníků a dalších umělců působících v okolí Dubé. Oficiálně zaregistrovaný spolek se pak na přelomu 2002 – 2003prezentoval velkou výstavou v budově pošty v Dubé.
 • Rok 2003 znamenal již uspořádání několika spolkových akcí, především to byla účast na Pašijových hrách v Oknech a na to navazující přednáška na téma Velikonoční odkaz na význam katarze v lidském životě, doplněná poslechem Pašijových her velikonočních od Plastic People of the Universe. Následovala výstava děl členů spolku a jejich hostů v městské šatlavě, dále pak následovalo vydání Hudebního almanachu, autorské čtení v čajovně U Schima a provedení scénické skladby Ktáci.
 • V roce 2004 se spolek prezentoval hudebním večírkem v klubu v Jelení v Praze a posléze v Mělníku. Kromě několika dalších akcí uspořádal spolek v tomto roce Krajinářské sympozium, spojené s výstavou v budově Malé školy. A na závěr roku pak byla v radniční šatlavě Vánoční výstava.
 • Roku 2005 se členové spolku zúčastnili nejen obvyklých Pašijových her, ale také série akcí v Týdnu bez televize. Spolek také uspořádal v městské šatlavě Trojitou výstavu studentů Pražské akademie výtvarných umění. A závěr roku opět patřil Vánoční výstavě.
 • Rok 2006 zahájil spolek spolupodílením na akci Den vody v dubské šatlavě, a následně pak výstavou dvou akademických malířů Pavla Šmída a Dalibora Davida ve spolkových prostorách v budově pošty. Velikonoce tentokrát oslavil spolek také veřejným poslechem velikonočního oratoria Krzysztofa Pendereckiho JUTRZNIA – UTRENJA. I tento rok probíhal také Týden bez televize. Ve spolkové Galerii Pošta pak proběhla výstava obrazů významné české malířky Olgy Karlíkové. Z dalších výstav zmiňme třeba výstavu velkoformátových kreseb Gabriely Volné, či výstavu děl tří fotografů Miroslava Ottmara, Pavla Hroudy a Dušana Mikuleckého. V radniční šatlavě spolek uspořádal výstavu Lesk, světlo a záře malířky Daniely Talachové. Po vernisáži zazněla experimentální skladba pro jeden tón „F“. Kromě jiného se členové spolku s kapelou Los Rumbberos zúčastnili Mezinárodních Jazzových dní a také vystoupili na podporu znovuoživení velkého sálu v bývalém hotelu Slávie.
 • První akcí v roce 2007 byla výstava třech členek spolku v muzeu v Kostelci na Černými Lesy. Velký úspěch měla v dubské galerii Pošta výstava obrazů akademického malíře Karla Jerie Houbaři & spol. Proběhla opět také výstava tří fotografů Differet 3, výstava obrazů Olga Otáhalové či výstava skic a obrazů Jana Vaňka. Podstatnou akcí tohoto roku byla velká spolkováJubilejní výstava a vydání Almanach tvůrčích osobností z kraje kolem Dubé.
 • V roce 2008 vystavovali členové spolku svou tvorbu na Putovní výstavě, která měla zastavení v Kravařích, v Bělé pod Bezdězem a v Doksech, Její pouť se uzavřela v dubské šatlavě. Mimoto spolek uspořádal v Galerii Pošta v Dubé akci Probuzeníspolu s moravskými umělci, soustředěnými kolem uskupení OCTOPUS. Konala se společná výstava, ale také koncert vážné hudby Do vesmíru v evangelické modlitebně či rockový koncert skupiny Siberija v Bluebaru. Z výstav je třeba zdůraznit výstavu textilních obrazů Ivy Vodrážkové, či výstavu fotografií Evy Pilarové. Konala se také výstava obrazů Daniely Talachové In memoriam. Mimoto proběhlo také interdisciplinární sympozium Sdýchávání s krajinou s mnoha doprovodnými akcemi. Vánoční výstavy se tentokrát zúčastnily také děti ze základní a mateřské školy ve Starých Splavech.
 • Roku 2009 byly mimo jiné výraznými akcemi výstava obrazů malířky a básnířky Hany Fouskové a výstava děl dubského malíře a kronikáře Kamila Matějoviče. V rámci spolkové výstavy proběhla soutěž o nejkrásnější hodiny.
 • Rok 2010 byl v Galerii Pošta zahájen výstavou Nový druh akademického malíře Igora Grimmicha. Následovala pak společná výstava fotografií Fotoklubu – Dubá a obrazů Kamila Matějoviče. Další zajímavou výstavou bylo seznámení s obrazy Jiřího Kalmünzera, který dlouhé roky žil na Vrabcově. Své fotografie představili i českolipští fotografové Vladimír Dvořáček a Blanka Šlesingerová. Významnou akcí byla výstava k výročí Karla Hynka Máchy, jemuž byl věnován i Koncert pro K.H.M., který se konal v Bluebaru.
 • V roce 2011 byla výstavní sezóna zahájena společnou výstavou kreseb a obrazů Zdeňka Šulce a drátkových plastik Ladislava Lokajíčka. Velmi navštěvovanou výstavou byl Panoramatický svět fotografa Pepy Středy. Proběhla také výstav naivního umění ze souromých sbírek a velmi zajímavé bylo seznámení s tvorbou Václava G. Cílka staršího Africké imprese.
 • První výstavou v jubilejní roce 2012 byla velká výstava Obrazy a básně Jiřího Vajdla a úspěšně představil v Galerii Pošta své fotografie Václav Zýval na výstavě Každá žena je krásná. Významnou akcí byla výstava obrazů známého malíře a grafika  Aleše Krejči, ale neméně působivou byla i výstava In memoriam, věnovaná dílu malíře Vladimíra Pintera.
 • Za své desetileté trvání Podbezdězský spolek intelektuální, poetický a okrašlovací vydal dva obsáhlé almanachy, několik menších ročenek, a katalogy a monografie Daniely Talachové, Kamila Matějoviče, Olgy Otáhalové a Jiřího Vajdla a katalog věnovaný sympoziu Sdýchávání s krajinou. Spolek vydal v roce 2003 také 2CD Hudební Almanach, na němž jsou zastoupeni tehdejší členové. V rámci dvou krajinářských sympozií vznikla záznamová video-CD Procesí, Virtuální procházka a Lovci a sběrači. Na půdě spolku také vzniklo výukové CD Práce s hudbou, hudební CD Ktáci a DVD Excursion.