První akcí v roce 2015 byla začátkem května výstava Václav Zýval ZAOSTŘENO NA……. Objektiv dubského fotografa se zaměřil na krásu ženského, ale i mužského těla.

V druhé polovině června a počátkem července vystavovali své obrazy členové mělnické výtvarné skupiny SKOBA.

Přelom července a srpna patřil výstavě Ladislav Lokajíček OBJEKTY Z DRÁTKŮ. Výtvarník z Plesné u Chebu tvoří obrazy a objekty z drátů a drátků.

Po roce měli návštěvníci Galerie Pošta koncem srpna a začátkem září možnost opět shlédnout díla Mgr. Igora Grimmicha staršího a Jozefa Mrvy. Výstava s názvem ZE SVĚTLA DO SVĚTLA představila obrazy malířů z Kerska a z Prahy ve vzájemném světelném dialogu.

Poslední výstava – akad. mal. Hana Kohlová MOJE MILÁ ZVÍŘATA – v říjnu 2015 zakončila tuto výstavní sezónu. Malířka a restaurátorka, původem z Prahy, vystavila obrazy a virtuózní tušové kresby především koní a psů.