• Přítomní členové spolku : Krokodýl, Honza Vaněk, Tim, Tomáš Černý, Markéta Myšková, Štěpán Přenosil & syn
 • host : Renata
 • Vybrány jsou některé členské příspěvky.
 • Poté Krokodýl řekl, že mu v letošním roce chyběla větší akce, jiná než výtvarná. Prďa na minulé valné hromadě slíbil uspořádat jarní zahájení, ale neudělal to a nevysvětlil. Dále se Krokodýl dotázal Tomáše, jak se dívá na uspořádání sympozia v roce 2010. Tomáš odpověděl, že je ještě nyní vyčerpaný a že teprve teď připravil náhled katalogu z uplynulého sympozia, plánuje 12 výtisků. Koupil čtvrtky, nemá ještě papír na obálku. Je otázka, zda tisknout v galerii nebo jinde.
 • Tim navrhl demoliční akci, např. staré auto by se rozmlátilo krumpáčem. Krokodýl dodal, že za zpěvu pracovních písní. Návrh spíše nepřijat. Renata poznamenala, že spolek má ve jméně poetický a okrašlovací a ne demoliční.
 • Krokodýl navrhl, že na konci zimy by chtěl uspořádat akci „Vesničani v Praze“, tak jako byl koncert v Jelení v roce 2004 – nyní v třeba jiném klubu. Jsou jen výtvarné akce, chybí hudební, o liteárních ani nemluvě. Literární soutěž před časem dopadla katastrofálně. Dotaz na Štěpána, zda by do toho šel autorsky. Do konce roku Krokodýl něco dá dohromady a osloví muzikanty. Mohlo by být víc koncertů, s Los Rumberos, s Kateřininou kapelou. Nejlépe v klubu Kaštan. Oslovil by i sestru Lucky Křivánkové Pavlu. Štěpán odpověděl, že zná v České Lípě klavíristu Honzu Ševčíka. Akce „Vesničani v Praze“ by měla být uskutečněna.
 • Renata poznamenala, že na vernisáže členové spolku nechodí a měli by. Informovala, že v mělnických novinách vyšel rozhovor s Krokodýlem o spolku. Dodala, že členové spolku by měli více spolu komunikovat a více se setkávat, zúčastňovat se společných akcí. Třeba výletů. Nebo zájezdů na výstavy, třeba do Prahy i jinam. Tomášovi se nápad výletů velmi líbil. Souhlasí i ostatní.
 • Tim nadhodil, že by se mohl pozvat třeba David Černý, aby udělal plastiku na dvorek.
 • Renata řekla, že na vernisáž Vánoční výstavy chtěl Krokodýl připravit zpívání s dětmi z deštenského dětského domova, ale ředitel nereaguje.
 • Krokodýl poznamenal, že k akci s hodinami si ještě někteří hodiny nevyzvedli, ještě hodiny zbývají.
 • Renata se dotázala na koncepci Vánoční výstavy, zda může vystavit a prodávat věnce. A zda pí Sýkorová může na výstavu dát papírové košíky. Markéta ji ujistila, že čím více výrobků a artefaktů tam bude, tím lépe. Krokodýl dodal, že to také připomene klubu seniorů.
 • Dále řekl, že v galerii navrhuje vyčlenit „nudli“ k promítání a k muzice a nevystavovat tam. Markéta souhlasila, navrhla vyrobení druhého čtyřstěnu z paravánů a vyrobení podstavy k oběma. Paravánové hranoly by se daly postavit do prostoru velké místnosti a věšet na ně kresby, fotografie atd. Paravány mohou být jen potažené látkou nebo s polystyrenem. Dodala, že adjustaci a způsobu pověšení obrazů a především kreseb je třeba věnovat více pozornosti, aby během výstav nepadaly ze zdí. Renata poznamenala, že se draze koupila promítačka a použila se jednou při Timově akci. Přitom by bylo možné pro členy spolku promítat dobré filmy. Markéta dodala, že bude potřeba zaizolovat dveře k Radkovi, např. polystyrenem – z jeho strany. Krokodýl řekl, že koupil pro Prďu bicí a nyní jsou složené, nevyužité. Dal by do „nudle“ koberec, Filip by prosekal díru do kamrlíku na kabel. Krokodýl dále řekl, že spolkový počítač zlobí, zkusí přeinstalovat operační systém, Filip by mohl sehnat vyřazené notebooky, Krokodýl dodal, že také Akademie věd vyřazuje kompjutry.
 • Markéta poznamenala, že je potřeba uklidit kamrlík, mohly by se vyřadit některé židle z místnosti vedle záchodu a využít ji jako sklad. Na půdě Rychlá roty hodila do Danieliných věcí nábytek, je třeba to přebrat.
 • Tim tlumočil telefonní připomínky Filipa : z minulé valné hromady je pro bodové osvětlení ve velké místnosti, chtěl by závěsný systém – hliníkové lišty pod strop s vlasci. Tim dodává, že dobré jsou polystyrénové desky k věšení kreseb, širší se dají i postavit do prostoru. Markéta poznamenala, že polystyrénové desky – tenčí – by se daly půjčit z radnice – vystavoval na nich p. Matějovič. Nesouhlasí s lištami. K posunu jezdců pod stropem by byly potřeba vysoké štafle a věšení by bylo náročné, níže umístěné lišty by dělily stěny a bránily instalaci velkých obrazů. Není to jednoduché. Tomáš Černý přikyvuje.
 • Krokodýl : „Štěpáne, v galerii by se mohly prodávat CD Řemdihu.“ Štěpán souhlasí.
 • Markéta informuje, že zatím má napevno domluvenou výstavu obrazů Olgy Otáhalové + pár obrazů jejího strýce, na jehož samostatnou výstavu zatím nedošlo. Olze Otáhalové by Markéta chtěla vydat katalog. Zatím se oba vydané katalogy zaplatily, takže by spolek ani tentokrát netratil. S tím přítomní souhlasí. Dále Markéta domluvila vystavení fotografií Vladimíra Dvořáčka a Blanky Šlesingerové z Č.Lípy. A obrátili se na ni z dubského fotoklubu, zda by v galerii mohli vystavovat. Přítomní s tím souhlasí. Krokodýl dodal, že pokud nezaplní celou galerii, mohli s nimi vystavit fotografové ze spolku. Doporučuje pořádání každoroční spolkové výstavy. Markéta řekla, že se spolkovou výstavou počítá, a také s vánoční výstavou. Dále se o vystavení svých prací hlásila skupina sklářů – velmi pěkné věci. Ale po dotazu, jaký termín by se jim hodil, se už neozvali. Právě tak osoba, podepisující se Rebecha, která s doporučením pí Vlastníkové z Českolipského deníku chtěla vystavit své ročníkové práce. Přítomní se shodli, že výstava sklářů by byla zajímavá a bylo by dobré ji pořádat, je třeba je znovu kontaktovat. Výstavy by v roce 2010 byly opět měsíční s týdnem na výměnu. Více než 6 – 7 se jich nedá stihnout.
 • Renata se zeptala na pana Matějoviče, Markéta odpověděla, že má za to, že jeho jubilejní výstavu uspořádá město, ale zeptá se na to.
 • Tomáš řekl, že by se měla udělat podobná akce, jako s hodinami.
 • Renata doporučila zaměřit se na dětskou tvorbu, přitáhnout tak děti s rodiči.
 • Krokodýl se dotázal, zda na Vánoční výstavu by nepřijel zahrát Štěpán – sám nebo s dětmi. Štěpán odpověděl, že je trochu problém v dopravě dětí ze Cvikova, ale že se nad tím zamyslí.
 • Renata upozornila na nevábný vzhled chodby, je třeba přístup ke galerii vylepšit, uklidit konec chodby. Mohlo by se případně pověsit něco na stěny. Honza navrhl nápis podél schodiště. Dle Krokodýla a Markéty to není možné, protože po chodbách řádí děti a mládež. Dům se nezamyká, ačkoliv by měl. Štěpán doporučil kouli na vstupní dveře. A nepořádek na chodbě označit ceduli HIC SUNT LEONES – zde jsou lvi.
 • Renata navrhla, aby se konala Jarní či Velikonoční výstava. Děti by mohly něco vyrobit, třeba truhlíky nebo malbu na okna. Případně soutěž o nejkrásnější vajíčko. Markéta k tomu poznamenala, že některá okna jsou rozbitá. Ale hlavně jak s dětmi pracovat? Se školou asi dohoda nebude možná. To šlo jen když tam byla Peťulka. Aby děti něco vyráběly přímo v galerii, to není možné, protože někdo ze spolku by se jim musel věnovat. A samy doma těžko něco udělají. Tomáš navrhl zeptat se v keramické dílně v malé škole. Líbil by se mu workshop s kartony v galerii, ale on sám s dětmi pracovat nemůže. Krokodýl doporučil domluvit se s Míšou Bartošovou, která s dětmi pracovat umí. Dále řekl, že výstava v Rýmařově již skončila a věci přiveze bratr Romana Karla.
 • Honza Vaněk informoval, že bude mít v Č. Lípě v čajovně výstavu, 28. 11. bude vernisáž. Chce to pojmout jako spolkovou akci a dotázal se, co mu spolek může poskytnout. Krokodýl řekl, že informace o výstavě bude vyvěšena na spolkovém webu.
Zaznamenala Markéta Myšková