• 15.prosince 2006 navečer jsme se sešli (Z.Dudka, G.Volná, P.Smetáček, M.Myšková, J.Vaněk, M.Bartošová, D.Talachová) na valné hromadě v Galerii Pošta v Dubé a dohodli jsme se že
  • vyloučíme Tomáše Dostála a Jana Bartka, protože jsme na ně ztratili kontakt a ani oni o sobě nedávají vědět, že přijmeme Danielu Talachovou;
  • ustanovujeme Markétu Myškovou Generální kurátorkou Galerie Pošta;
  • uspořádáme na podzim 2007 větší retrospektivní akci (výstavu, koncert, almanach) k 5.výročí existence spolku;
  • koupíme několik klip-rámů, aby bylo možno snadněji adjustovat na výstavě kresby a fotografie. Kdyby chtěl někdo artefakt koupit, dostane klip-rám také, přičte se mu k ceně a za utržené peníze se koupí nový;
  • nevíme, jestli a příp. jak chceme v galerii topit;
  • nechceme být otevření úplně všem lidem, ale nenašli jsme omezující kritéria. Proto se ponechává na každém, kdo bude dělat nějakou akci, s kým na ní chce spolupracovat. Kdybychom někoho nechtěli přijmout do spolku, dá to najevo Ústřední výbor.
  • opravíme vstupní dveře galarie;
  • necháme zhotovit informační ceduli.