• Zápis z valné hromady 20. listopadu 2010
 • Přítomní: Krokodýl, Markéta Myšková, Lucka Křivánková, Tomáš Voves, Pavla Vlasáková, Štěpán Vlasák – host
 • Krokodýl nadnesl problémy – je třeba se zamyslet nad novou koncepcí galerie, uvažovat o případné činnosti v sušárně chmele. (Technická památka I. třídy, za I. rep. se tam sušil chmel, komunisti tam chovali brojlery, nyní chátrá. Město se chystá opravovat, proběhl den otevřených dveří, o který byl zájem, Krokodýl mluvil s pí Červenou z MěÚ o představě fungování, prý by tam seděl zaměstnanec města, byla by tam galerie, hudební sál, stálá expozice, knihovna. V budoucnu třeba můžeme zavřít galerii zde a vystavovat v sušárně)
 • Dále Krokodýl řekl, že byl uspořádán koncert u Blanky v BlueBaru, kde ale tišší produkce nemá šanci pro hluk z výčepu. Je třeba případně najít jiný prostor.
 • Krokodýl také nadnesl facebook. Zkusil to, ale jemu osobně je dle jeho názoru k ničemu. Ovšem pro spolek by to mohla být výborná věc.S tím přítomní souhlasí.
 • Markéta vysvětlila, že galerie má dvě možnosti. Buď se soustředit na vystavování místních výtvarníků a dětiček, aby do galerie chodili aspoň rodinní příslušnící. Nebo vystavovat renomované umělce a spoléhat, že návštěvnící přijedou i odjinud. První možnost Markéta nepreferuje. U druhé možnosti je problém, že galerie není pojištěná. (česká pojišťovna vypočetla roční pojistné na více než 6 tisíc, bylo osloveno město s žádostí o dotaci, ale paní starostka odpověděla, že toto neakceptuje, ale že oslovila další pojišťovny, aby daly nabídky a poté (po volbách) se uvidí) Budova čp. 192 není zabezpečená, na chodbě přespávají opilci, ztratilo se Krokodýlovi kolo. Vystavovat cenné obrazy s rizikem, že do galerie někdo vleze a poškodí je, je velký problém.
 • Přítomní se přiklánějí k výstavám renomovaných umělců.
 • Krokodýl + Lucka se dotázali na reklamu v Praze. Markéta řekla, že hodně informací lze rozšířit „šeptandou“, velké možnosti dává internet a možná ba se daly dát letáčky do různých aukčních síní a podobně.
 • Pavla vyzdvihla možnosti facebooku. Štěpán podotkl, že spolek by se měl co nejvíc prezentovat na Webu nebo Twitteru, tomu by pomohly i odkazy lidí, co mají facebook.
 • Lucka poznamenala, že by se měly dávat informace do infocenter, od známých se dozvěděla, že jim nevyhovuje otvírací doba galerie. To potvrdila i Pavla a dodala, že ani termín vernisáží – sobota 18 hodin – není dobrý. Lepší by byl pátek.
 • Markéta k tomu řekla, že lidem asi nevyhovuje 18. hodina, protože např. není spoj zpět do Lípy. Ale pokud by to bylo v 16 hodin, tak v létě lidé jsou tak leda na koupališti a ne na vernisáži. Krokodýl navrhl pátek 18 hodin a navrhl, aby přítomní poslali své návrhy na novou otvírací dobu galerie.
 • Markéta podotkla, že výstava českolipských fotografů byla velmi málo navštěvovaná, ačkoliv plakáty byly i v České Lípě. Pavla oponovala, že viděla jen jeden v řeznictví.
 • Lucka poznamenala, že lidem se prostě do Dubé nechce. Lepší byla putovní výstava.
 • Krokodýl řekl, že srovnatelná je třeba galerie v Úštěku. Je to krámek, lidé se tam přebírají v obrazech, je tam velká návštěvnost. Markéta podotkla, že Úštěk je mnohem kulturnější, je i větší a mnohem víc navštěvovaný turisty.
 • Pavla řekla, že Štěpánův otec vystavuje v Tuklatech a tam je také mnohem větší návštěvnost. Krokodýl + Lucka poznamenali, že je to mnohem blíž k Praze. Štěpán vysvětlil, že v Tuklatech vystavují umělci z Kolína a Prahy, galerie má plnou podporu města. V Dubé si neuvědomují, že mají co nabídnout, a nevyužívají toho. Krokodýl nadhodil, že se na Dubsko stěhuje víc kulturních lidí, i natrvalo. Štěpán navrhl, aby spolek vystavoval v Tuklatech a Tuklaty v Dubé. Krokodýl + Markéta poznamenali, že to samé bylo s Rýmařovem.
 • Markéta řekla, že vzhledem k malému zájmu členů spolku chce zrušit spolkové výstavy a ponechat jen vánoční, kde by se případně členové spolku mohli prezentovat. S tím přítomní souhlasili.
 • Pavla poznamenala, že spolková a vánoční výstava byly moc za sebou a navíc zadání tématu tentokrát bylo příliš svazující.
 • Dodala, že i na Web se jí ozvalo málo lidí, v adresáři spolkového e-mailu jsou navíc špatné adresy.
 • Krokodýl vysvětlil, že v zimě se stala nehoda s počítačem a spolek přišel o všechna data, některé věci se už doplnily, některé ne.
 • Štěpán řekl, že s Tomem spolupracují s deštenským dětským domovem, kde je teď situace složitá. Krokodýl k tomu poznamenal, že s dětmi zpíval, ale musel s tím skončit pro naprostý nezájem personálu. Až se tam situace stabilizuje, chce pokračovat. Tomáš + Štěpán řekli, že hudební zázemí je tam špatné, lepší je situace ve výtvarce. Děti v dětském domově spolupracují, je dobré se jim věnovat individuálně, a bylo by výborné, kdyby se mohly někde (třeba v galerii) odprezentovat.
 • Pavla se vrátila zpět k Webu, řekla, že IC v určitých hodinách nejde, navrhuje dát webovou stránku jinam. Krokodýl navrhl, že by si spolek mohl pronajmout doménu, on sám platí ročně cca 800,-Kč, na to by spolek měl. Štěpán dodal, že registrace jména stojí asi 100,-Kč. Přítomní souhlasí s pronájmem domény.
 • Pavla se dotázala, zda nechat adresu a Krokodýl potvrdil, že nechat. Navrhl pspolek.cz. S tím ostatní souhlasili.
 • Štěpán se dotázal, zda by město neposkytlo místo ve svých stránkách. Krokodýl + Markéta řekli, že město tam informace o akcích spolku dává, ale je to instituce a dohadování s nimi je problematické.
 • Pavla se dotázala na obaly na CD, které potřebuje na Web, dále, zda v záložce o členství nechat jen stanovy. Krokodýl řekl, že by tam mělo být popsáno, co je aktivní a pasivní členství. Obaly od CD snad najde v archivu. Štěpán navrhl nechat jen aktivní, ale Krokodýl + Pavla chtějí oboje.
 • Pavla se dále zeptala jak rozlišit nabídku spolku a nabídku členů? Krokodýl + Markéta odpověděli, že by měla zůstat jen nabídka spolku, spolek si bere z prodeje 10%.
 • Pavla poznamenala, že také nemá zatím fotky z akcí. Krokodýl řekl, že vše ze Swebu by se mělo stáhnout na DVD.
 • Pavla také řekla, že jí chybí zápis z valné hromady 2008. Markéta odpověděla, že jí to pošle.
 • Pavla se dotázala, kdy prohodit starý web za nový a jak s facebookem? Krokodýl odpověděl, že od 1. ledna 2011. Dodal, že je nutné zazálohovat vše, co tam je. Když se bude chystat nějaká akce, pošle on, Filip nebo Markéta anonci, posléze Filip nebo Markéta fotky.
 • S facebookem všichni souhlasí.
 • Markéta řekla, že má předběžně dojednané tyto výstavy: panoromatické fotografie Pepy Středy z Dubska, drátěné výtvory Ladislava Lolakajíčka a naivní umění ze soukromé sbírky dr. Cílka. K věcem L. Lokajíčka musí najít doplněk. Pavla řekla, že Štěpánův otec udělal drátěného koně v životní velikosti. Lucka dodala, že Tomáš by měl také nějaké objekty. Markéta řekla, že do března je třeba se dohodnout.
 • Krokodýl řekl, že na příští rok uvažuje o hudebních akcích. V Praze měla premiéru audiovizuální projekt Excursion (tříhlasá fuga – příběh dvou mladých lidí, kteří zdrhnou z civilizace a hledají svou identitu. Promítají se fotky a recituje se při tom) Pod hlavičkou spolku bychom Excursion prezentovali a udělali bychom koncertní šňůru po republice. K Blance by pod hlavičkou spolku chtěl vzít nějaké kapely. Chybí nám vhodný prostor. Ideální by byl sklep pošty, ale je tam příliš vlhko a město nelze přimět k odvlhčení. Kdyby byl vysušený, byl by to výborný klub pro muziku. Rád by pořádal také nějakou akci, navázanou na přírodu.
 • Markéta tlumočila Tomáše Černého, který by také chtěl nějakou akci v souvislosti s přírodou, ale ne sympozium.
 • Krokodýl poznamenal, že na páteční promítání, které vyvěsil na facebook, přišlo 6 lidí.
 • Markéta navrhla zrušení aktivního a pasívního členství. Přítomní souhlasili, že členství bude jen jedno a je na členech, zda se budou aktivně zapojovat nebo ne.
 • Dále Markéta navrhla úpravu hesla u mailu. Přítomní se shodli na novém heslu spolkového mailu.

Zaznamenala Markéta Myšková