<ul>
<li>Zápis z valné hromady 13.12.2008</li>
<li><strong>Shromadili se</strong> : Míša Bartošová, Krokodýl, Prďa Bláha, Tomáš Černý, Honza Vaněk, Filip Koutník, Markéta Myšková, později Renata.</li>
<li>Krokodýl nadhodil, že je třeba udělat změny v obsazení postů generálních manažerů, protože Gábina Volná odstupuje.</li>
<li><strong>Návrh : Tomáš Černý bude generálním manažerem přes výtvarno, Krokodýl se ujme hudby. Přijato.</strong></li>
<li>Generálním manažerem pro slovo měl být Jarda Balvín, ale odmítl, neboť do spolku vstoupil teprve nedávno. Po diskuzi byla navržena Míša Bartošová, dokud nepřesvědčí Jardu B., aby se toho ujal.</li>
<li><strong>Návrh : generálním manažerem pro slovo bude Míša Bartošová. Přijato.</strong></li>
<li>Krokodýl dále navrhl, aby pokladníkem už nebyl on, ale M. Myšková, která souhlasí s podmínkou, že nebudou měněny podpisové vzory pro banku.</li>
<li><strong>Návrh : pokladníkem bude Markéta Myšková. Přijato</strong>.</li>
<li>M. Myšková  sdělila, že dle účetnictví v počítači má momentálně spolek 4 556,40 Kč. Další peníze mají přijít od kupců Danieliných děl a členové by měli zaplatit členské příspěvky.</li>
<li>Krokodýl řekl, že projektor by stál cca 10 000,- Kč nebo je možné investovat do menších věcí, měl by se také vytisknout katalog ze sympozia, který ještě není hotov. Tomáš by ho raději tiskl v tiskárně.</li>
<li>Krokodýl navrhuje, že spolku věnuje nebo vymění za Danieliny obrazy počítač, umístil by se v galerii, ale musí se opatřit kamna.</li>
<li>M. Myšková navrhuje s rozhodováním o financích počkat do února, kdy bude jasné, s kolika penězi může spolek počítat.</li>
<li>Krokodýl sdělil, že promítání filmů by muselo být vedeno jako vzdělávací akce – s úvodním proslovem.</li>
<li><strong>Návrh : manažerem projektu „film“ bude Filip Koutník. Přijato.</strong></li>
<li>Tomáš konstatoval, že promítání by přitáhlo do galerie lidi.</li>
<li>Prďa navrhl poslechové akce, pouštět rozhlasové hry z Filipovy sbírky.</li>
<li>Filip oponoval, že tam by byl problém s autorskými právy.</li>
<li>Krokodýl upřesnil, že k promítání by se zařídila „nudle“, ale je nutné obstarat topení. Po diskuzi bylo dohodnuto, že nejlépe dvoje kamna na propan butan. Dveře k Radkovi se utěsní například závěsem.</li>
<li>M. Myšková se zeptala, zda ostatní souhlasí, aby se dala dopořádku podlaha v malé místnosti.</li>
<li><strong>Návrh : v malé místnosti se odstraní lino a dřevo se natře. Přijato.</strong></li>
<li>Přítomní přislíbili při akci podlaha pomoci. Prďa by rád kobereček.</li>
<li>M. Myšková navrhla, že spolek by mohl vydat pohlednice, buď s díly členů spolku nebo s fotkami okolí. Je potřeba zjistit cenu tisku, ale spolek by mohl na pohlednicích i vydělat.</li>
<li>Míša navrhla, aby na zadní straně pohlednice byla i adresa na stránky spolku.</li>
<li>Krokodýl oznámil, že se spolek blíží k počtu 3 000 návštěv.</li>
<li>M. Myšková předložila plán na výstavy.</li>
<li><strong>Návrh : velká výstava Kamila Matějoviče k jeho 80. narozeninám a vydání katalogu. Přijato.</strong></li>
<li><strong>Návrh : výstava JUDr. Kallmünzera. Přijato.</strong></li>
<li>Dále vysvětlila, že chtěla uspořádat výstavu skláře a malíře Tomáše Šulce, ten ale nereaguje. Honza V. doporučuje kašlat.</li>
<li>O výstavách fotografií se diskutovalo. Návrhy na samostatné výstavy P. Středy, F. Richtera a F. K. byly zamítnuty s tím, že zábavnější jsou společné výstavy fotografií. <strong>Výstava fotografií bude společná.</strong></li>
<li>Krokodýl se dotázal, zda v roce 2009 bude opět sympozium. Tomáš a Honza se shodli, že <strong>sympozuium bude v roce 2010</strong>.</li>
<li>Na otázku M. Myškové, jak to bude s výstavou spolku na Moravě, řekl Krokodýl, že s organizárory mluvil, počítají s tím. <strong>Výstava spolku bude v Rýmařově v galerii Octopus. </strong>Termín bude včas sdělen.</li>
<li>M. Myšková nadhodila, že by se spolek mohl ucházet o možnost vystavovat v Mladé Boleslavi ve výstavních prostorách Městského kulturního střediska ve zrušeném kostele. Otázka je, zda máme dost věcí, protože prostor je velký. Přítomní se shodli, že na velkou výstavu toho moc není.</li>
</ul>
<ul>
<li>Foto výstavních prostor v M.B.</li>
</ul>
[Galerie nenalezena]
<ul>
<li>Krokodýl řekl, že by se měla uspořádat kolektivní spolková výstava v galerii a měla by být tématická.</li>
<li>Tomáš poznamenal, že tématem by mohlo být to, co nás štve.</li>
<li><strong>Návrh : uspořádat kolektivní tématickou výstavu. Přijato. Téma se dodatečně vymyslí.</strong></li>
<li>Krokodýl odpověděl na poznámku o možnosti výtvarné soutěže, že soutěž musí někdo, tedy nějaká komise, vyhodnotit.</li>
<li>Filip navrhl, že by se mohlo vystavovat za výlohou cukrány.</li>
<li><strong>Návrh : spolek bude vystavovat za výlohou. Přijato.</strong></li>
<li>Honza navrhl, že by bylo  možné uspořádat výstavu v Horní Libchavě v nově opraveném kostela sv. Jakuba Většího.</li>
<li>Tomáš dodal, že by to mohla být dobrá prezentace spolku.</li>
<li>Krokodýl poznamenal, že kolekce děl, která by se připravila do Rýmařova, by se mohla vystavit v Libchavě a třeba v Mladé Boleslavi. Dále řekl, že letošní zahájení sezóny mu přišlo dobré, chtěl by ho opakovat, ale neví koho přitáhnout.</li>
<li>Prďa navrhl kapelu Papír sklo plasty. Filip souhlasil, že koncert v rámci sympozia byl dobrý. Honza dodal, že hudebníci hráli za cesťák a jsou ochotní zahrát.</li>
<li>Tomáš navrhl uspořádat v létě zážitkovou akci, sehnat nějakou osobnost. Znovu Dr. Cílka?</li>
<li>Honza doplnil, že akce by mohla být bez účasti veřejnosti.</li>
<li>Krokodýl by chtěl připravit zahajovací akci na duben.</li>
<li>Honza poznamenal, že je lepší léto. Také v Libchavě bude v kostele letní koncert a výstava by mohla být při té příležitosti.</li>
<li>Krokodýl souhlasil, že větší akce by mohla být v létě.</li>
<li>Tomáš ale podotkl, že jemu by se víc hodilo září.</li>
<li><strong>Návrh : nějaká větší akce se uspořádá v září. Přijato.</strong></li>
<li>Prďa navrhl, že zkusí naplánovat jarní probouzení.</li>
<li>Krokodýl tlumočil vzkaz od Veroniky Žákové, že pro rok 2009 nemají na Pašije v Oknech Ježíše. Pro Krokodýla bylo účinkování v této roli zajímavá zkušenost.</li>
<li>Prďa řekl, že by ho pro tu roli napadl Tim Bande, kterého by to mohlo i zajímat.</li>
<li>Krokodýl uvažoval o prostorách pro požádání koncertů : evangelická modlitebna, vysušený sklep pošty, možná márnice. V létě obří schody. Navrhuje také sušárnu chmele.</li>
<li>M. Myšková návrh sušárny rozhodně odmítá s tím, že Krokodýl se tam pravděpodobně nebyl podívat. Není to tam vhodné v současné době pro pořádání čehokoliv. Využitelná by ale mohla být márnice, má dřevěný klenutý strop, ale není to pro velký počet lidí.</li>
<li>Filip navrhl Nedamov, pod střechou nebo letní kino. Termín probouzení by mohl být na MDŽ.</li>
<li>Renata poznamenala, že 8.březen je moc brzo, lepší by byl 1. máj.</li>
<li>Prďa řekl, že by nikdo nepřišel, neb všichni budou na Čarodejnice kalit. Chtěl by udělat oheň, akci v přírodě, putovat někam a večer se veselit.</li>
<li>Renata souhlasla, že na to po Čarodejnicích opravdu nikdo nepřijde.</li>
<li>Krokodýl navrhl sobotu.</li>
<li>Filip by akci udělal přímo místo Čarodejnic.</li>
<li>Renata navrhla neděli.</li>
<li>Krokodýl debatu uzavřel návrhem na sobotu . Jít by se mohlo třeba na Korecký vrch.</li>
<li><strong>Návrh : jarní akce se uskuteční v sobotu 2.5.2009. Přijato.</strong></li>
<li>Prďa řekl, že by se jít mohlo třeba do „Malého Pekla“, údolí za Dřevčicemi. Chtěl by si na dodávku dát logo spolku a na akci by lidi odvezl, ale s logem by potřeboval pomoct.</li>
<li>Renata navrhla, že by logo mohlo být umístěno v obrysu Bezdězu.</li>
<li>Krokodýl sdělil, že Gábina Volná chce být vyloučena.</li>
<li><strong>Návrh : Valná hromada vylučuje Gábinu Volnou ze spolku. Přijato.</strong></li>
<li>Dále Krokodýl vyhledal, kdo má a nemá zaplacené příspěvky na rok 2008, či předchozí roky. Navrhl také vyloučit Romanu Volnou, která už se spolkem delší dobu nekomunikuje. Následovala diskuze, kde zaznělo, že by o vyloučení měla požádat sama, či, že by se o tom s ní mělo předem mluvit.</li>
<li><strong>Návrh : Valná hromada vylučuje Romanu Volnou ze spolku. Přijato.</strong></li>
<li>M. Myšková se dotázala, zda bude spolek vydávat za rok 2008 ročenku. Zda tištěnou nebo jen v elektronické podobě?</li>
<li>Filip by doporučoval elektronickou podobu.</li>
<li>Krokodýl také, protože tištěný bude katalog ze sympozia.</li>
<li><strong>Návrh : Ročenka 2008 bude jen v elektronické podobě.</strong></li>
</ul>
Zapsala M.Myšková

<ul> <li>Zápis z valné hromady 13.12.2008</li> <li><strong>Shromadili se</strong> : Míša Bartošová, Krokodýl, Prďa Bláha, Tomáš Černý, Honza Vaněk, Filip Koutník, Markéta Myšková, později Renata.</li> <li>Krokodýl nadhodil, že je třeba udělat změny v obsazení postů generálních manažerů, protože Gábina Volná odstupuje.</li> <li><strong>Návrh : Tomáš Černý bude generálním manažerem přes výtvarno, Krokodýl se ujme hudby. Přijato.</strong></li> <li>Generálním manažerem pro slovo měl být Jarda Balvín, ale odmítl, neboť do spolku vstoupil teprve nedávno. Po diskuzi byla navržena Míša Bartošová, dokud nepřesvědčí Jardu B., aby se toho ujal.</li> <li><strong>Návrh : generálním manažerem pro slovo bude Míša Bartošová. Přijato.</strong></li> <li>Krokodýl dále navrhl, aby pokladníkem už nebyl on, ale M. Myšková, která souhlasí s podmínkou, že nebudou měněny podpisové vzory pro banku.</li> <li><strong>Návrh : pokladníkem bude Markéta Myšková. Přijato</strong>.</li> <li>M. Myšková  sdělila, že dle účetnictví v počítači má momentálně spolek 4 556,40 Kč. Další peníze mají přijít od kupců Danieliných děl a členové by měli zaplatit členské příspěvky.</li> <li>Krokodýl řekl, že projektor by stál cca 10 000,- Kč nebo je možné investovat do menších věcí, měl by se také vytisknout katalog ze sympozia, který ještě není hotov. Tomáš by ho raději tiskl v tiskárně.</li> <li>Krokodýl navrhuje, že spolku věnuje nebo vymění za Danieliny obrazy počítač, umístil by se v galerii, ale musí se opatřit kamna.</li> <li>M. Myšková navrhuje s rozhodováním o financích počkat do února, kdy bude jasné, s kolika penězi může spolek počítat.</li> <li>Krokodýl sdělil, že promítání filmů by muselo být vedeno jako vzdělávací akce – s úvodním proslovem.</li> <li><strong>Návrh : manažerem projektu „film“ bude Filip Koutník. Přijato.</strong></li> <li>Tomáš konstatoval, že promítání by přitáhlo do galerie lidi.</li> <li>Prďa navrhl poslechové akce, pouštět rozhlasové hry z Filipovy sbírky.</li> <li>Filip oponoval, že tam by byl problém s autorskými právy.</li> <li>Krokodýl upřesnil, že k promítání by se zařídila „nudle“, ale je nutné obstarat topení. Po diskuzi bylo dohodnuto, že nejlépe dvoje kamna na propan butan. Dveře k Radkovi se utěsní například závěsem.</li> <li>M. Myšková se zeptala, zda ostatní souhlasí, aby se dala dopořádku podlaha v malé místnosti.</li> <li><strong>Návrh : v malé místnosti se odstraní lino a dřevo se natře. Přijato.</strong></li> <li>Přítomní přislíbili při akci podlaha pomoci. Prďa by rád kobereček.</li> <li>M. Myšková navrhla, že spolek by mohl vydat pohlednice, buď s díly členů spolku nebo s fotkami okolí. Je potřeba zjistit cenu tisku, ale spolek by mohl na pohlednicích i vydělat.</li> <li>Míša navrhla, aby na zadní straně pohlednice byla i adresa na stránky spolku.</li> <li>Krokodýl oznámil, že se spolek blíží k počtu 3 000 návštěv.</li> <li>M. Myšková předložila plán na výstavy.</li> <li><strong>Návrh : velká výstava Kamila Matějoviče k jeho 80. narozeninám a vydání katalogu. Přijato.</strong></li> <li><strong>Návrh : výstava JUDr. Kallmünzera. Přijato.</strong></li> <li>Dále vysvětlila, že chtěla uspořádat výstavu skláře a malíře Tomáše Šulce, ten ale nereaguje. Honza V. doporučuje kašlat.</li> <li>O výstavách fotografií se diskutovalo. Návrhy na samostatné výstavy P. Středy, F. Richtera a F. K. byly zamítnuty s tím, že zábavnější jsou společné výstavy fotografií. <strong>Výstava fotografií bude společná.</strong></li> <li>Krokodýl se dotázal, zda v roce 2009 bude opět sympozium. Tomáš a Honza se shodli, že <strong>sympozuium bude v roce 2010</strong>.</li> <li>Na otázku M. Myškové, jak to bude s výstavou spolku na Moravě, řekl Krokodýl, že s organizárory mluvil, počítají s tím. <strong>Výstava spolku bude v Rýmařově v galerii Octopus. </strong>Termín bude včas sdělen.</li> <li>M. Myšková nadhodila, že by se spolek mohl ucházet o možnost vystavovat v Mladé Boleslavi ve výstavních prostorách Městského kulturního střediska ve zrušeném kostele. Otázka je, zda máme dost věcí, protože prostor je velký. Přítomní se shodli, že na velkou výstavu toho moc není.</li></ul><ul> <li>Foto výstavních prostor v M.B.</li></ul>[Galerie nenalezena]<ul> <li>Krokodýl řekl, že by se měla uspořádat kolektivní spolková výstava v galerii a měla by být tématická.</li> <li>Tomáš poznamenal, že tématem by mohlo být to, co nás štve.</li> <li><strong>Návrh : uspořádat kolektivní tématickou výstavu. Přijato. Téma se dodatečně vymyslí.</strong></li> <li>Krokodýl odpověděl na poznámku o možnosti výtvarné soutěže, že soutěž musí někdo, tedy nějaká komise, vyhodnotit.</li> <li>Filip navrhl, že by se mohlo vystavovat za výlohou cukrány.</li> <li><strong>Návrh : spolek bude vystavovat za výlohou. Přijato.</strong></li> <li>Honza navrhl, že by bylo  možné uspořádat výstavu v Horní Libchavě v nově opraveném kostela sv. Jakuba Většího.</li> <li>Tomáš dodal, že by to mohla být dobrá prezentace spolku.</li> <li>Krokodýl poznamenal, že kolekce děl, která by se připravila do Rýmařova, by se mohla vystavit v Libchavě a třeba v Mladé Boleslavi. Dále řekl, že letošní zahájení sezóny mu přišlo dobré, chtěl by ho opakovat, ale neví koho přitáhnout.</li> <li>Prďa navrhl kapelu Papír sklo plasty. Filip souhlasil, že koncert v rámci sympozia byl dobrý. Honza dodal, že hudebníci hráli za cesťák a jsou ochotní zahrát.</li> <li>Tomáš navrhl uspořádat v létě zážitkovou akci, sehnat nějakou osobnost. Znovu Dr. Cílka?</li> <li>Honza doplnil, že akce by mohla být bez účasti veřejnosti.</li> <li>Krokodýl by chtěl připravit zahajovací akci na duben.</li> <li>Honza poznamenal, že je lepší léto. Také v Libchavě bude v kostele letní koncert a výstava by mohla být při té příležitosti.</li> <li>Krokodýl souhlasil, že větší akce by mohla být v létě.</li> <li>Tomáš ale podotkl, že jemu by se víc hodilo září.</li> <li><strong>Návrh : nějaká větší akce se uspořádá v září. Přijato.</strong></li> <li>Prďa navrhl, že zkusí naplánovat jarní probouzení.</li> <li>Krokodýl tlumočil vzkaz od Veroniky Žákové, že pro rok 2009 nemají na Pašije v Oknech Ježíše. Pro Krokodýla bylo účinkování v této roli zajímavá zkušenost.</li> <li>Prďa řekl, že by ho pro tu roli napadl Tim Bande, kterého by to mohlo i zajímat.</li> <li>Krokodýl uvažoval o prostorách pro požádání koncertů : evangelická modlitebna, vysušený sklep pošty, možná márnice. V létě obří schody. Navrhuje také sušárnu chmele.</li> <li>M. Myšková návrh sušárny rozhodně odmítá s tím, že Krokodýl se tam pravděpodobně nebyl podívat. Není to tam vhodné v současné době pro pořádání čehokoliv. Využitelná by ale mohla být márnice, má dřevěný klenutý strop, ale není to pro velký počet lidí.</li> <li>Filip
navrhl Nedamov, pod střechou nebo letní kino. Termín probouzení by mohl být na MDŽ.</li> <li>Renata poznamenala, že 8.březen je moc brzo, lepší by byl 1. máj.</li> <li>Prďa řekl, že by nikdo nepřišel, neb všichni budou na Čarodejnice kalit. Chtěl by udělat oheň, akci v přírodě, putovat někam a večer se veselit.</li> <li>Renata souhlasla, že na to po Čarodejnicích opravdu nikdo nepřijde.</li> <li>Krokodýl navrhl sobotu.</li> <li>Filip by akci udělal přímo místo Čarodejnic.</li> <li>Renata navrhla neděli.</li> <li>Krokodýl debatu uzavřel návrhem na sobotu . Jít by se mohlo třeba na Korecký vrch.</li> <li><strong>Návrh : jarní akce se uskuteční v sobotu 2.5.2009. Přijato.</strong></li> <li>Prďa řekl, že by se jít mohlo třeba do „Malého Pekla“, údolí za Dřevčicemi. Chtěl by si na dodávku dát logo spolku a na akci by lidi odvezl, ale s logem by potřeboval pomoct.</li> <li>Renata navrhla, že by logo mohlo být umístěno v obrysu Bezdězu.</li> <li>Krokodýl sdělil, že Gábina Volná chce být vyloučena.</li> <li><strong>Návrh : Valná hromada vylučuje Gábinu Volnou ze spolku. Přijato.</strong></li> <li>Dále Krokodýl vyhledal, kdo má a nemá zaplacené příspěvky na rok 2008, či předchozí roky. Navrhl také vyloučit Romanu Volnou, která už se spolkem delší dobu nekomunikuje. Následovala diskuze, kde zaznělo, že by o vyloučení měla požádat sama, či, že by se o tom s ní mělo předem mluvit.</li> <li><strong>Návrh : Valná hromada vylučuje Romanu Volnou ze spolku. Přijato.</strong></li> <li>M. Myšková se dotázala, zda bude spolek vydávat za rok 2008 ročenku. Zda tištěnou nebo jen v elektronické podobě?</li> <li>Filip by doporučoval elektronickou podobu.</li> <li>Krokodýl také, protože tištěný bude katalog ze sympozia.</li> <li><strong>Návrh : Ročenka 2008 bude jen v elektronické podobě.</strong></li></ul>Zapsala M.Myšková