• Přítomní členové spolku :   Krokodýl, Zdeněk Bláha, Markéta Myšková
  • Přítomní se shodli, že spolek se nachází v krizi.
  • Krokodýl tlumočil žádost Péti Smetáčka, Tomáše Černého a Tima o ukončení členství z důvodů nedostatku času. Přítomní se shodli, že není důvodů nevyhovět, možnost je ale členství pozastavit. Peťulka Šolcová se omluvila, že na valnou hromadu nemůže přijít, protože učí. Karel Merhaut telefonoval, že je na koncertě. Nikdo další se z účasti na valné hromadě neomluvil. Tomáš Voves odřekl účast na výstavě na poslední chvíli.
  • Nicméně Pavla Vlasáková se dobře stará o web a Filip se zúčastnil výstavy a plánuje další akce.
  • Členům spolku, kteří nekomunikují, bude rozeslán dopis s dotazem, jak dále vidí své členství. Pokud do 14 dnů na tento dopis nezareagují, bude jejich členství ukončeno.
  • Přítomnými byla odhlasována změna – generálním manažerem pro slovo, drama a katarzi se stává Zdeněk Bláha.
  • Markéta vysvětlila, že po předchozích zkušenostech navrhuje uspořádat v letní sezóně pouze tři výstavy. Nehodlá již pořádat výstavy spolkové, vzhledem k nezájmu členů spolku o účast. Bude-li chtít někdo jiný spolkové výstavy pořádat, bude mít možnost.
  • Zdeněk Bláha by chtěl uspořádat výstavu zemřelého malíře Pintera – možná jen jako víkendovou akci.
  • Krokodýl plánuje pravděpodobně dvě hudební akce, a společně s Filipem budou pokračovat ve Filmovém klubu – tři představení uspořádá Krokodýl, tři Filip.
  • Krokodýl dále stav spolku zhodnotil tak, že aktivita členů spolku je mizivá, zato nedostatkem financí spolek netrpí.

Zaznamenala Markéta Myšková